Over ons

De Kapel houdt haar vieringen zondags om 12 uur.
De Kapel is voortgekomen uit de twee achtergrondskerken: de katholieke kerk en de protestantse kerk. In 1980 werden de aparte vieringen samengevoegd tot één oecumenische viering onder de vlag ‘Eindhovense Studenten Kerk’. De relaties met deze achtergrondskerken worden nog steeds onderhouden.
De activiteiten met studenten van TU/e, Fontys en Design Academy worden verzorgd door TINT.
Het Kapelberaad is verantwoordelijk voor de organisatie. De voorgangers uit ons voorgangerscollectief maken samen met vrijwilligers uit verschillende werkgroepen de wekelijkse vieringen mogelijk.


Oog hebben voor de hele mens
In beweging blijven en leven vanuit je passie
Dialoog met andersdenkenden
Reflectie op je eigen identiteit

De Kapelgemeenschap is vanuit deze waarden betrokken bij mensen in haar directe omgeving en ver weg. Actieve vrijwilligers proberen daar met hart en handen vorm aan te geven om zo te werken aan een wereld waar mensen in vrede en rechtvaardig met elkaar leven.
Kenmerkend voor de oecumenische kapelvieringen is dat bijbel én actualiteit, woord én ervaring, naast elkaar worden gelegd. Met andere woorden: spiritualiteit, geworteld in het dagelijks leven.

Iedere zondag om 12 uur (behalve in de zomermaanden) ontvangen we bemoediging en inspiratie door tekst, uitleg, zang en muziek. De vieringen zijn oecumenisch, met een mix van het goede uit vooral christelijke liturgische opvattingen. Ze worden geleid door voorgangers met een katholieke of protestantse achtergrond. Beurtelings bereiden zij de vieringen voor met vrijwilligers uit de liturgiegroep. Een aantal zondagen per jaar verzorgen vrijwilligers vieringen in De Kapel zonder voorganger.
Ook is er speciale aandacht voor kinderen (zelfs voor de allerjongsten) tijdens de Kindernevendienst.

In verband met de Corona problematiek zijn onze zondagsvieringen ook ‘op afstand’ te volgen via Kerkdienstgemist.nl. 
Deze vieringen zijn terug te kijken via ‘online vieringen’.