Kindernevendienst & crèche

Ook aandacht voor kinderen

Kinderen nemen een belangrijke plek in in de Kapel. Tijdens veel zondagse vieringen is er een crèche voor de allerkleinsten. Voor de wat oudere kinderen (7-12 jaar) is er regelmatig een aparte kindernevendienst met een vergelijkbaar thema, of er wordt een verhaal uit de Bijbel of een spiegelverhaal voorgelezen. De kinderen maken het begin en het einde van de dienst samen met de volwassenen mee.

Het rooster wordt gepubliceerd in de maandelijkse nieuwsbrief en in een regelmatige nieuwsbrief aan de ouders. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de coördinator: Feike Weeda, 06-29178966 (buiten kantooruren), feikeweeda@gmail.com. Je kunt ook met hem contact opnemen voor zaken als doop, rond de tafelviering (eerste communie) en jongeren.