TINT: inspiratie in het studentenleven

Om deze doelen te bereiken stelt TINT jaarlijks een programma samen met life coaching (pastoraat), evenementen en workshops. In de life coaching komen onderwerpen aan de orde zoals ‘keuzes maken’, ‘versterken van relaties’, ‘studie motivatie’, ‘verlies’, ‘spiritualiteit’ en ‘geloof’. Deze vertrouwelijke gesprekken helpen studenten hun gedachten te ordenen en hun weg in het leven te vinden. Tijdens de evenementen, die vaak gepaard gaan met een maaltijd, kunnen studenten in een ontspannen sfeer elkaar spreken over persoonlijke onderwerpen, zoals ‘welzijn’, ‘identiteit’ en ‘diversiteit’. In de workshops wordt in kleinere groepen gewerkt en krijgen studenten handvatten aangereikt om bewust en geïnspireerd in het leven te staan.

TINT heeft bij dit alles aandacht voor zowel Nederlandse als internationale studenten en wil de kans verkleinen dat er studenten buiten alle netwerken vallen. Daarnaast draagt TINT bij aan de vorming van de community door het verbinden en stimuleren van samenwerking tussen organisaties die werken op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, zingeving, religie en een multiculturele community. TINT werkt hierbij vanuit een multireligieus en multicultureel perspectief en stuurt sinds enkele jaren de koepel voor levensbeschouwelijke en religieuze studentenorganisaties (Credo) aan.

Jarenlang is TINT onderdeel geweest van de Eindhovense StudentenKerk (ESK), waaruit ook De Kapel is ontstaan. Sinds 2017 zijn De Kapel en TINT verder gegaan als twee zelfstandige stichtingen, waarbij de verbondenheid in gedeelde waarden, betrokkenheid van personen, financiële ondersteuning en het uitwisselen van kennis en ervaringen is gebleven.

Klik op deze link voor een engelstalig filmpje voor een goed beeld over het werk van TINT.