Werkgroepen

Vele handen maken het werk licht. Zo zijn er voor allerlei taken werkgroepen.

Liturgiegroep
De vieringen in De Kapel worden voor het grootste deel voorbereid en vormgegeven door vrijwilligers uit de liturgiegroep samen met de dienstdoende voorganger.
Coördinator: Dirk van Tellingen
06-12964558
dirk.vantellingen@onsbrabantnet.nl


Kindernevendienst & Crèche
Tijdens de viering is er regelmatig een crèche en een kindernevendienst voor kinderen tot 12 jaar. De kindernevendienst wordt afgewisseld met voorlezen tijdens de overweging.
Coördinator: Feike Weeda
06-29178966 (buiten kantooruren)
feikeweeda@gmail.com


Pastoraatsgroep
De pastoraatsgroep is beschikbaar voor een gesprek, een bezoekje, een schouder om op uit te huilen of gewoon even contact. Aanspreekpunt is Carolien Grooten-Aalders. Via haar kan ook contact gelegd worden met een van de anderen.
Coördinator: Carolien Grooten-Aalders
040-2528088
pastoraat@kapel-eindhoven.nl

2022-02-08 pastoraatsgroep


Koffieploeg
De koffieploeg verzorgt om beurten alles rondom het gezamenlijke koffiedrinken na afloop.
Coördinator: Thea Koot
040-2908092
zon.koot@xs4all.nl


Kostergroep
De kostergroep verzorgt om beurten de praktische zaken om de viering te kunnen houden.
Coördinator: Rob Weijs
06-45106647
rweijs@hccnet.nl


Koor
Tijdens de vieringen zingt het Kapel-koor liederen. Nieuwe koorleden zijn welkom. Repetitie is op vrijdag van 19.30 tot 21 uur.
Dirigente: Marie-Astrid Vermaas
06-45612800
magvermaas@gmail.com
Coördinator/voorzitter koorbestuur: Jaap Nauta
06-40210090
jaapdebas@nautaweb.nl


Pr-groep
Deze werkgroep houdt zich bezig met de publiciteit rondom De Kapel. Bijvoorbeeld folders, nieuwsberichten en website. Goede suggesties zijn altijd welkom.
Coördinator: Dirk van Tellingen
06-12964558
dirk.vantellingen@onsbrabantnet.nl