Over Ons

Voorgangers

Kernberaad

Werkgroepen

Wat is oecumene

Kinderdienst

 

Welkom in De Kapel, werkplaats voor oecumene. Deze inspirerende plek is bestemd voor het ontdekken en beleven van geestelijke diepgang. Daarvoor maken we gebruik van de rijkdom van meerdere religies en levensbeschouwingen, maar we zien af van hun dogma’s. Na vijftig jaar gebruik gemaakt te hebben van de Studentenkapel aan de Kanaalstraat, vinden we sinds 2017 gastvrij onderdak in de Johanneskerk (voorheen de Morgenster).

De Kapel houdt haar vieringen zondags om 12 uur in de Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b. Het zogeheten Kapelberaad is verantwoordelijk voor de organisatie. Werkgroepen van vrijwilligers maken de wekelijkse vieringen mogelijk. De Kapel beschikt over een pool van voorgangers.

De Kapel is voortgekomen uit de twee achtergrondskerken: de katholieke kerk en de protestantse. De relaties met deze achtergrondskerken worden nog steeds onderhouden.

 

 

Doelstelling De Kapel

 

Oog hebben voor de hele mens,
In beweging blijven en leven vanuit je passie
Dialoog met andersdenkenden
Reflectie op je eigen identiteit

De Kapelgemeenschap is vanuit deze waarden betrokken bij mensen in haar directe omgeving en ver weg. Actieve vrijwilligers proberen daar met hart en handen vorm aan te geven om zo te werken aan een wereld waar mensen in vrede en rechtvaardig met elkaar leven.

 

 

Bijdragen

 

Giften of bijdragen kunnen worden overgemaakt op rekening NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. Stichting ESK. Het is mogelijk om de jaarlijkse bijdrage gespreid te betalen of automatische af te laten schrijven. Uw bijdrage is in principe aftrekbaar van de belasting. Neem contact op met ons voor meer informatie.

De Stichting ESK is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41090050