Jubileumbrochure 40 jaar oecumene

De viering van het jubileum 40 jaar oecumene heeft de brochure ‘De Kapel van toen naar toekomst’ opgeleverd. De brochure is bij de afsluiting van het jubileumjaar uitgedeeld.
Deze is hieronder ook te downloaden.
Wie de voorkeur geeft aan een gedrukt exemplaar, kan dat aanvragen via secr@kapel-eindhoven.nl.