Links

Tint, een actieve studentengemeenschap voor persoonlijke, spirituele en culturele ontwikkeling

Johannesgemeente Eindhoven

Kleine GeloofsGemeenschappen Eindhoven: Glorieux, OASE, Oud-katholiek Eindhoven   en SOVE

Stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen waarvan De Kapel lid is.

Jaarprogramma Bezinning en Spiritualiteit in de binnenstad

Platform voor Levensbeschouwing en Vrede Eindhoven
(De Kapel is mede-initiatiefnemer)

Fakkeltocht Eindhoven

Agenda Eindhoven Mondiaal, platform voor bewustwording

Pax voor Vrede

Collectedoelen:

En voor wie heimwee heeft naar de Studentenkapel: