Links

Tint, een actieve studentengemeenschap voor persoonlijke, spirituele en culturele ontwikkeling

Johannesgemeente Eindhoven

Kleine GeloofsGemeenschappen Eindhoven: Glorieux, OASE, Oud-katholiek Eindhoven   en SOVE vijf zelfstandige geloofsgemeenschappen in Eindhoven en Veldhoven werken samen. Het grootste resultaat ervan is de organisatie van de landelijke ontmoetingsdag voor kleine geloofsgemeenschappen in 2022. Naast De Kapel zijn hierboven genoemde partners in deze samenwerking.

Stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen waarvan De Kapel lid is.

Jaarprogramma Bezinning en Spiritualiteit in de binnenstad

Platform voor Levensbeschouwing en Vrede Eindhoven
(De Kapel is mede-initiatiefnemer)

Fakkeltocht Eindhoven

Pax voor Vrede

Collectedoelen:

En voor wie heimwee heeft naar de Studentenkapel: