Links

Tint, een actieve studentengemeenschap voor persoonlijke, spirituele en culturele ontwikkeling

Studentenpastoraat Nederland

Johannesgemeente Eindhoven

Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven (SOVE)

Jaarprogramma Bezinning en Spiritualiteit in de binnenstad

Platform voor Levensbeschouwing en Vrede Eindhoven
(De Kapel is mede-initiatiefnemer)

Stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen waarvan De Kapel lid is.

Fakkeltocht Eindhoven

Agenda Eindhoven Mondiaal, platform voor bewustwording

Pax voor Vrede

Voor wie heimwee heeft naar de Studentenkapel:

Virtuele rondleiding door de Studentenkapel als stilteruimte

Historie Studentenkapel