Schermafdruk 2020-06-23 11.14.15

Wij willen een open oecumenische geloofsgemeenschap zijn, waarin beleven van spiritualiteit centraal staat en delen van kennis, elkaar aanmoedigen en samen genieten een belangrijke plaats innemen. Wij streven naar een type van oecumene waarin de veelzijdigheid van inbreng duidelijk zichtbaar is, ruimte krijgt, uitnodigt tot dialoog. Wij willen die veelzijdigheid uitdragen in woord en gebaar, en voorleven binnen en buiten de Kapelgemeenschap. Wij voelen ons betrokken bij actualiteit en samenleving, dragen dat uit en handelen daarnaar.