Giften en donaties

Giften of donaties kunt u overmaken op rekening NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. Stichting De Kapel.
We zijn door de belastingdienst erkend als een instelling die het algemeen nut beoogt, we hebben een zogenaamde ANBI-status.
Onder voorwaarden van de ANBI-regeling zijn giften aftrekbaar van de belasting.
Alle ANBI gerelateerde informatie is te vinden in het ANBI-formulier.
Stichting De Kapel staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41090050.
De financiële verslagen van De Kapel staan in onze Jaarverslagen.
Wilt u voor meer jaren een vast bedrag schenken, wat aftrekbaar is voor de belastingen, dan kunt u een formulier aanvragen bij onze penningmeester Dirk van Tellingen.