Verhalen

Brief van Maria voor de pelgrims te Lourdes

Lieve mensen,

Wat goed dat jullie hier naar toegekomen bent, allemaal samen bij mij op vakantie in Lourdes.
Dit is misschien wel mijn mooiste heiligdom. Kijk, op veel plaatsen word ik vereerd: in Den Bosch, Maastricht, Kevelaer, Scherpenheuvel, Fatima en op nog veel meer plaatsen.

Maar bij de afbeelding van mij die Bernadette hier in Lourdes heeft laten maken voel ik me helemaal thuis. In sommige kapellen kunnen jullie me nauwelijks nog zien. Door alle edelstenen, gouden en zilveren sieraden ben ik bijna onzichtbaar geworden. Mijn beeld in Lourdes is sober en eenvoudig en zo hoort het ook.

Er wordt nog altijd zoveel over mij gezegd en gezongen, litanieën lang: “maagd der maagden, gouden huis, geestelijk vat, eerwaardig vat, mystieke roos, toren van David, ivoren toren, ark van het verbond”, en nog veel meer.
Er zijn mensen die nieuwe titels voor mij bedacht hebben: medeverlosseres en middelares van alle genaden. Wat die theologen beweren, moet je maar met een korreltje zout nemen. Cherubijnen en serafijnen worden uitgenodigd om mij te groeten en te prijzen… Als jullie daar echt behoefte aan hebben, leg ik me er wel bij neer. Maar kunnen jullie je voorstellen dat ik er wel eens verlegen van word.  Soms blijft er van mijn leven in Nazareth bijna niets meer over. En daar heb ik wel een beetje bezwaar tegen. Eigenlijk hoor ik niet op altaren thuis, maar tussen de mensen, net als mijn zoon Jezus. Dat heeft hij trouwens vaak genoeg laten zien.

Moeder van Jezus, dat is het belangrijkste wat je van mij kunt zeggen. Zijn geloof en zijn roeping is in ons gezin geboren en gerijpt. Josef en ik hebben het voorrecht gehad Jezus de weg te wijzen naar ons aller Vader. Op die weg is onze zoon naderhand veel verder gegaan dan wij ooit konden. Maar wij hebben hem vertrouwd mogen maken met het grote verhaal van Onze Lieve Heer met de mensen. En toen hij in het openbaar begon te spreken over het Koninkrijk van zijn Vader,  hebben mijn man en ik er ons vaak zorgen over gemaakt. Aanvankelijk konden wij hem dan ook maar moeilijk volgen. Toen hij er stilaan steeds meer werk van ging maken, begonnen wij het te begrijpen. Het Magnificat, het lied dat de evangelist Lucas mij later in de mond heeft gelegd, klopt  helemaal met wat ik voelde en geloofde.

Jezus heeft dat feilloos van mij overgenomen. Met hart en ziel heeft hij er zich voor ingezet. Voor een wereld waarin alles en iedereen tot zijn recht zou komen. Alles had hij er voor over, niets was hem te veel. Zelfs zijn leven heeft hij er voor op het spel gezet. En zoals iedere moeder was ik trots op mijn zoon. Ik stond er toevallig bij toen Petrus tegen hem zei: “Gij zijt de Christus, Zoon van de levende God”. Samen met de apostelen en de leerlingen waren wij daar langzamerhand ook van doordrongen geraakt. Zo was er dus in ons allemaal een rotsvast vertrouwen gegroeid in een nieuwe wereld, vol vrede en gerechtigheid. Zijn idealen en zijn persoonlijkheid werkten zo aanstekelijk, dat wij er meer en meer van overtuigd raakten. Als moeder heb ik hem daar altijd in gesteund.

Te Lourdes op de bergen…Ave, Ave, Maria’: jullie mogen het hier deze dagen net zo vaak en net zo hard zingen als je maar wilt. Als je mijn zoon maar niet vergeet en vooral niet wat de bedoeling was van zijn leven en werken tussen de mensen.  Dat wij broers en zusters van elkaar zijn, kinderen van één Vader, die ons liefheeft en dat Hij niets liever wil dan dat wij elkaar tot steun en zegen zijn. Dat is de echte rots van ons geloof, op die steenrots kun je een nieuwe wereld bouwen. Naar het visioen van Jezus Messias.

En weet je wat er nu zo bijzonder aan is? Jullie kunnen dat hier bij mij in Lourdes  al in het klein met elkaar in praktijk brengen en beleven. Een gemeenschap in goedheid en hartelijkheid. Zes dagen lang. In dienstbaarheid en respect voor elkaar. Hier mag je ervaren, dat het mogelijk is, dat Rijk van God. Ik bedoel dus: jullie samen. Want Onze Lieve Heer heeft geen andere handen dan de onze.

Ik wens jullie goede devotie hier bij mij en veel inspiratie voor straks thuis.
Geniet van al het moois hier in de bergen, heb het goed samen in Lourdes. En als je straks weer terug bent in Nederland, doe ze dan de hartelijke groeten van mij.

w.g. Maria van Lourdes

Overweging voor Lourdesbedevaart – André van Kempen