Samenleven is mogelijk

In wie wij wonen, als in een huis waar ruimte is voor alle mensen.
Waar mensen ergens voor elkaar een plaats bewaren in hun hart.
Omdat hij ons heeft aangewezen hoe wij ons leven moeten gaan:
Liefde geven en brood zijn voor elkaar.
Als een mens echt vrije keuzes kan maken in respect voor de ander,
Is ook echte liefde mogelijk.
Als wij oordelen omruilen voor vragen stellen om begrip te krijgen,
is samenleven mogelijk.

Slottekst 23 oktober 2016