Geloof

Geloof zit niet in haardracht, je huidskleur of het dragen van bepaalde kleren. Het gaat om je houding, je liefde, meelevendheid, ieder mens te zien en te respecteren.

Geloof zit in hopen, vertrouwen, omzien hier op aarde naar elkaar in kleine dingen. En vergeet daarbij niet God te danken en Hem een loflied toe te zingen.

Geloof zit niet in niets te mogen, niets te doen of zelfs maar iets te moeten. Het gaat om je vriendelijkheid, verdraagzaamheid, je medemens begroeten. Geloof zit in helpen, luisteren, kansen benutten, wijsheid na te jagen. En vergeet daarbij niet om God Zijn zegen en leiding hiertoe te vragen.

Geloof zit niet perse in vast houden aan het oude, of in zwart wit te denken. Het gaat om je zelf open te stellen, mogelijkheden te zien, aandacht te schenken. Geloof zit in gelijkwaardigheid, eerlijkheid en rechtvaardig in het leven staan. En vergeet daarbij niet God te vragen of Hij met jou deze weg wilt gaan.

Geloof zit niet in het wel of niet naar een kerk gaan, of dat we een ander geloof belijden. Het gaat om respect, acceptatie want ruimte hierin kan mensen bevrijden. Geloof zit in ruimdenkendheid, ieder mens in zijn waarde te laten leven. En vergeet daarbij niet God is de bron van levend water, welke uit liefde is omgeven.

Bertha de Bruin Klop