Adventsgedachte

Laat het hoofd
niet hangen,
zit niet
bij de pakken neer,
houd de lamp
brandend.
Hij die komt
ziet naar je uit,
die wordt verwacht
is onder u.

Advent is
tegemoet gaan
en welkom heten,
aankloppen
en opendoen,
vragen
en antwoord geven,
zoeken
en gezocht worden,
waakzaam en
in verwachting zijn.

Peer Verhoeven