De schepping

Zoek steeds naar momenten, een dag
om te rusten van al wat je doet,
te genieten daarvan, van de plek waar je woont,
van wat groeit en bloeit om je heen,
die beweging van leven die altijd maar doorgaat.

Zoek steeds naar momenten, een dag
voor bezinning op het beheer
van de aarde, ons levende huis.
Doen wij dat zorgend, aandachtig
of hebberig, overvragend
of er geen toekomst, geen nageslacht is.

Momenten van rust, een dag, die heiligt en heelt,
ons  weer brengt bij onszelf,  ons weer opent voor Jou,
Die schiep en schept en scheppen blijft
tot in lengte van dagen, van jaren, van de altijd doorgaande tijd.

Marijke de Bruijne