In memoriam Piet Schram

In memoriam prof.dr.ir. Piet Schram

Zaterdag 13 februari bereikte ons het bericht dat Piet Schram is overleden, oud-voorzitter van onze Eindhovense Studenten Kerk in de jaren ’70. Piet Schram is 86 jaar geworden.

Piet Schram is professor geweest aan de Tu/e , aan de faculteit van Technische Natuurkunde , bij de vakgroep Fysische Transportverschijnselen en sinds 1998 retired full professor aan de TU/e gebleven. Na zijn emeritaat in 2004 is hij als wetenschapper verbonden gebleven aan zowel Wetenschappelijk Academische Raden in Nederland, als in Oekraïne en Rusland.

Wij , als ESK’ers , nu Kapelgangers, kennen Piet eerst en vooral als voorzitter van de ESK , in de periode voorafgaand aan de oecumenisering van de diensten in 1980. Piet was vooral bekend om zijn uiterst principiële instelling als wetenschapper in dienst van de maatschappij en nam jegens die maatschappij dan ook een zeer kritische houding aan. Als trouw volger van de leer van onder andere theoloog Karl Barth was hij , met pastores als ds Nico Bakker, een in veler ogen ‘orthopraxis’ (niet te verwarren met orthodox): handelend vanuit de leer. Piet Schram is altijd zeer maatschappelijk actief geweest en gebleven , tot zijn dood. Het meest bekend is hij als vicevoorzitter van de bestuurscommissie Vredescentrum van de TU/e. Dit Vredescentrum , gestart in 1988, was opgericht door het College van Bestuur en pas in 2008 verzelfstandigd voortgezet als Stichting Vredescentrum Eindhoven waarmee tot op de dag van vandaag De Kapel nog steeds een sterke band heeft. Het is zonder twijfel een van de verdiensten geweest van Piet Schram dat er colleges werden gegeven rond Techniek, Vrede en Veiligheid (die pas in 2015 werden stopgezet!).

De ESK mag Piet enorm dankbaar zijn voor zijn inzet en betrokkenheid bij de ESK. Piet en zijn vrouw Ineke (die overleden is in 2014) hebben zich altijd ingezet voor de waarden waar ook nu nog De Kapel voor staat. Bij hen lag de krant altijd over de bijbel. Ik hoop namens velen te spreken als ik zeg dat ik het een voorrecht heb beschouwd met hem te hebben opgetrokken in de ESK, op het Vredescentrum en op gespreksavonden. Onze gezamenlijke treinreis naar Amsterdam naar de begrafenisdienst van ds Nico Bakker was een laatste maar memorabel ontmoetingsmoment. Want memorabel is hij. Altijd geweest.

Piet, dank voor je inzet,

Sjef Ernes (oud- voorzitter ESK, De Kapel)