Werkgroepen

Vele handen maken het werk licht. Zo zijn er voor allerlei taken werkgroepen. Hieronder staan de belangrijkste.

– Liturgie groep

Dirk van Tellingen is de coördinator liturgiegroep
06-12964558
dirk.vantellingen@onsbrabantnet.nl

– Kinderdienst & crèche

Hein Otto Folkerts is de coördinator kinderdienst
040 2510321
inge_heinotto@hetnet.nl

– Pastoraatsgroep

pastoraatsgroep

pastoraat

– Koffieploeg

Thea Koot
040-2908092
zon.koot@xs4all.nl

– Kostergroep

Dirk van Tellingen
06 12964558

dirk.vantellingen@onsbrabantnet.nl

– Koor

Marie-Astrid Vermaas
dirigente
0413-292074
magvermaas@gmail.com

– PR-groep

Een andere werkgroep houdt zich bezig met de publiciteit rondom De Kapel. Bijvoorbeeld folders, nieuwsberichten en website. Goede suggesties zijn altijd welkom bij de kopman, Dirk van Tellingen:
06 12964558

dirk.vantellingen@onsbrabantnet.nl