De Kapel is door de belastingdienst erkend als een instelling die het algemeen belang beoogt.

Onder voorwaarden van de ANBI-regeling zijn giften aftrekbaar van de belasting.

Het RSIN nummer is 8036.28.134

Het nummer van de Kamer van Koophandel is 41090050

Het financieel verslag van De Kapel over 2017 staat in jaarverslag 2017

Wilt u voor meer jaren een vast bedrag schenken, wat aftrekbaar is voor de belastingen, dan kunt u een formulier aanvragen bij onze penningmeester Dirk van Tellingen