26 maart Oecumenische viering en doop van Lioba Biller

Oecumenische viering met Feike Weeda (voorganger), de doopouders en Thea Koot.

Op deze zondag horen we het verhaal van Lazarus, een goede en rijke vriend van Jezus die na een kort ziekbed is gestorven. Jezus komt pas op bezoek als Lazarus al overleden is. Tussendoor zegt hij allerlei dingen die de situatie er niet met het gewone verstand begrijpelijker op maken. Martha en Maria Magdalena hebben het er moeilijk mee. Uiteindelijk wekt Jezus Lazarus op en gaat deze een nieuw leven tegemoet. Dit verhaal gaat dieper dan op het eerste gezicht lijkt en past eigenlijk heel mooi bij een doopviering. Het is niet gewoonlijk om in de veertigdagentijd te dopen, maar soms breekt nood wet, zeggen we dan maar. Met de Duitse familieleden te gast krijgt de viering een klein tweetalig tintje.


Hier kun je de liturgie downloaden.

De viering begint om 12 uur. Voor wie dan de overschakeling naar de zomertijd dan nog niet heeft gemaakt, is het 11 uur.

De viering online volgen? 
Dat kan via Kerkdienstgemist.nl
Eerdere vieringen zijn te vinden op de pagina Opnamen van de vieringen

Thuiscollecte
Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en het Jongerenhuis een warm hart toe? Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v. “Collectegeld”.