8 augustus Oecumenische zomerviering

In de zomermaanden juli en augustus zijn er geen wekelijkse vieringen.
We organiseren dan 4 zomervieringen.

Zomerviering over Maria Magdalena

Naast de evangeliën van Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes, is er ook nog een van Maria Magdalena. Ofschoon er maar delen van de tekst (zie afbeelding) zijn teruggevonden, bevatten ze interessante aanzetten.
Voor deze zomerviering maken we dankbaar gebruik van delen uit een SOVE-viering waarin Margreet Spoelstra zorgt voor uitleg. 
Waren de apostelen allemaal mannen? Wie was de leerling die Jezus liefhad? Niet dat er definitieve antwoorden komen, maar Spoelstra doorbreekt wel de tunnelvisie dat het om een man moet gaan.

Deze zomerviering is voorbereid door Rob Weijs, Marleen Hermus en Bas Sturkenboom.. Ze vindt plaats op zondag 8 augustus om 12 uur in de Johanneskerk. De coronaregels blijven gelden. Inschrijven is niet nodig. Wel wordt je naam geregistreerd.
De viering kan ook gevolgd worden via Kerkdienstgemist.