Bijeenkomst 29 januari met Toekomstcommissie “Reiken naar een haalbare toekomst”

Ook De Kapel denkt na over haar toekomst. Het Kapelberaad heeft daarvoor advies gevraagd aan de Toekomstcommissie en heeft dat advies overgenomen. Het Kapelberaad wil jullie informeren over de toekomstplannen.

De commissie heeft goed gepeild waarom mensen zich betrokken voelen of voelden bij De Kapel (de ESK) en welke aspecten ze hogelijk waarderen en waardeerden. Om vervolgens te kijken of we dat de komende jaren kunnen blijven waarmaken, terughalen, behouden. Maar ook om te zien of er ruimte is voor activiteiten waarvoor wel interesse is, maar waarvoor nu geen ruimte is.

Speciale kapeldialoog

Zondag 29 januari
Begintijd: 12 uur.
Beoogde eindtijd: 13.30

Deze kapeldialoog komt op de plek van de zondagse viering. Alle tijd is beschikbaar voor de uitleg van een ambitieus plan en de dialoog daarover. Maar er is ook ruimte om vier bekende liederen te zingen. Het programma kun je hier downloaden.

Het advies van de Toekomstcommissie kun je hier downloaden.