24 juli Zomerviering

In de maanden juli en augustus zijn er geen reguliere zondagse vieringen, maar organiseren we 4 zomervieringen.
Een gesprekswandeling of meditatie of luisteren naar muziek…….

Deze tweede zomerviering wordt verzorgd door Jef De Schepper en Trix Effting.

In deze zomerbijeenkomst kijken we naar een uitzending van het TV-programma
De Verwondering. Annemiek Schrijver gaat daarin in gesprek met met Chris van Dam, politieagent, officier van Justitie, politicus,…We gaan na wat dit gesprek voor ons betekent. Onder de titel Mensen zien. Hoever gaat onze compassie, ook met mensen die orde en wet aan hun laars lappen en ook voor onszelf een bedreiging kunnen zijn?

We rekenen niet op piano of koor, maar gaan wél ook zingen.