23 april Oecumenische viering

Petrus en een aantal van de andere leerlingen van Jezus lijken hun ‘oude’ bestaan weer te hebben opgepakt: ze gaan vissen. maar ze vangen niets.
Jezus verschijnt opnieuw – voor de derde keer – aan zijn leerlingen, maar ze zien niet dat Hij het is.
‘Paasgeloof’ ontstaat niet in één keer. Het moet groeien en het vraagt geduld. Dat mag ons, die het moeilijk kunnen hebben om in opstanding te geloven, tot troost en bemoediging zijn.

Deze viering begint om 12 uur.

Deze viering is voorbereid door Bert Jan van Haarlem (voorganger), Nelleke de Vries en Trudi de Boer.

Thuis de viering meebeleven?
Hier kun je de liturgie downloaden.
De viering volgen via internet doe je via kerkdienst gemist.
Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen.

ThuiscollecteDraag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en het Jongerenhuis een warm hart toe? Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v. “Collectegeld”.