22 april workshop rooster vieringen vanaf september

De vorige workshop van 11 februari om met elkaar het rooster vorm te geven, is inmiddels alweer een maand geleden. Zoals je wellicht al gezien hebt, was het een inspirerende bijeenkomst, waar veel ideeën klonken. Het verslag van de hand van Sjef Ernes kun je via deze link downloaden. Nu wordt het tijd om met elkaar te gaan kijken naar de periode na de zomer. We willen hiervoor een rooster ontwerpen waarin we op de 1e, 3e (en evt. 5e) zondag van de maand een viering velerlei hebben. Dat is een flinke uitdaging voor ons allemaal om die vorm te geven, maar ook een prachtige kans!

Hierbij willen we dus iedereen die mee wil denken en organiseren van harte uitnodigen om op zaterdag 22 april, van 14-16:30 uur in het Oude Raadhuis, ’t Hofke 15, Eindhoven aanwezig te zijn. We hebben dan alle gelegenheid om in een paar rondes in wisselende groepjes een idee vorm te geven en te kijken waar het in het rooster goed past rond de thema’s ‘Op Adem Komen’, ‘Gesprek aan Tafel’ en ‘Geïnspireerd Raken’. Ook zijn natuurlijk mensen van het Kapelberaad, de kosters en de pr-groep aanwezig om te helpen met de randvoorwaarden, die in een vademecum verzameld gaan worden. Uitdrukkelijk zijn ook de ouders van jonge kinderen en leiders van de kindernevendienst uitgenodigd om mee te denken over kindermomenten.

Mocht je niet kunnen komen maar wel nog ideeën hebben of mee willen organiseren, meld het dan via secr@kapel-eindhoven.nl. Op de zondagen na de workshop zal er bij de koffie en thee zeker ook gelegenheid zijn om een en ander na te vragen en je alsnog in te schrijven.

namens het Kapelberaad, Feike Weeda