21 mei Viering velerlei met een lied

Deze viering is voorbereid door Christ Ruys, Petra Kuipers en Rob Weijs.

Eén lied centraal
In deze ‘viering velerlei’ staat het lied ‘Kom in ons midden, Geest van God’ centraal. Geen toevallige keuze, een week vóór Pinksteren. Natuurlijk start de viering met het zingen van dit lied uit het vaste repertoire van De Kapel. Er volgt ruimte om in te gaan op de betekenis van dit lied. Wie dat wil, kan delen welke plek de Geest inneemt in het leven van alledag.
De meeste kapelgangers zullen de eerste stem meezingen. Maar zij krijgen de gelegenheid om een tweede stem in te studeren. Aan het eind van de viering zal het lied met meer diepgang klinken.

De viering begint om 12 uur.

Thuis de viering meebeleven?
Hier kun je de liturgie downloaden.
Een deel van de viering kun je volgen via internet: dit doe je via kerkdienst gemist.
Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen.

Thuiscollecte
Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en het Jongerenhuis een warm hart toe? Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v. “Collectegeld”.