19 februari Oecumenische viering

Oecumenische viering met Feike Weeda (voorganger), Kathinka van der Toorn en Trix Efftink.

Mens in verbondenheid

De teksten van deze zondag spreken over de drogredenering om anderen die wij niet kennen als vijanden te zien. De mensen die wij niet kennen, de vreemde, de hulpeloze en de naamloze, wij leven met zijn allen op één aarde. We zijn verbonden met de mensen en de wereld om ons heen. Desmond Tutu en anderen noemen dat ‘Ubuntu’, we kunnen onszelf niet zien zonder anderen in deze wereld, niet mens zijn zonder de mensen die we niet eens kennen. Wat kunnen God en geloof voor deze opdracht voor rol spelen?

De viering begint om 12 uur.

Liturgie kun je hier downloaden.

De viering online volgen? 
Dat kan via Kerkdienstgemist.nl
Eerdere vieringen zijn te vinden op de pagina Opnamen van de vieringen