16 april Viering velerlei met meditatie

Liefde in je leven
Liefde kun je voelen voor een ander, voor jezelf, voor het leven. Liefde kun je ook voelen voor de dingen die je onderneemt of plekken die je dierbaar zijn. Hoe speelt de liefde een rol in je leven? Bij deze vraag gaan we stil staan door middel van oude woorden over de liefde, een geleide meditatie, een lied om naar te luisteren, stilte en er is ruimte voor uitwisseling. Een mooie gelegenheid om tot rust te komen en te reflecteren, je te laten inspireren en op nieuwe gedachten te komen over de liefde in je leven. Iedereen die geïnteresseerd is (of je nu al wel of nog niet vertrouwd bent met De Kapel), is van harte welkom!
Dirk van Tellingen, Margit van Tuijl en Marleen Hermus

Deze ‘viering velerlei’ begint om 12 uur.

Deze viering wordt niet uitgezonden, dus kom en doe mee!

Thuiscollecte
Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en het Jongerenhuis een warm hart toe?
Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v.
“Collectegeld”.