14 mei Oecumenische viering

Oecumenische viering met Marleen Kremers (voorganger), Kathinka van der Toorn en Rob Weijs

Wees allen eensgezind
Deze zondag is het moederdag. Voor de een is het een dag van samenkomst en gezelligheid. Waarbij de liefde van de moeder als een mantel om hen heen geslagen wordt. Voor een ander is het een verdrietige dag, de pijn van moeders die er niet meer zijn op welke manier dan ook. Hoe wij in het leven staan wordt door een groot deel bepaald door onze moeders. Zij drukken een grote stempel op ons doen en denken. Op latere leeftijd ontdekken we steeds meer welke mooie dingen we van onze moeders hebben meegekregen.
Maar ook de dingen waar we toch eigenlijk niet zo blij mee zijn. Het zijn de worstelingen van ieder mens. Over goed en kwaad, over kiezen voor jezelf of klaar staan voor de ander, over lijden en dood.
Thema’s waar de leerlingen van Jezus ook mee worstelen en waar ook wij niet onderuit kunnen komen. De boodschap van Jezus doorheen dit alles is: help elkaar, steun elkaar en wees allen eensgezind.

Deze boodschap willen wij in deze viering samen verder uitwerken. Wees welkom!Deze viering begint om 12 uur.Thuis de viering meebeleven?
Hier kun je de liturgie downloaden.
De viering volgen via internet doe je via kerkdienst gemist.
Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen.

Thuiscollecte Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en het Jongerenhuis een warm hart toe? Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v. “Collectegeld”.