12 maart Oecumenische viering

Oecumenische viering met Marleen Kremers (voorganger), Berna Smit en Carien Miedema.

Van welk water leven wij? Dat is de vraag waar wij over na gaan denken komende zondag in de viering. De lezingen gaan namelijk over water dat leven geeft. Enerzijds het water uit de bron, dat we nodig hebben om te drinken, om ons lichaam te voeden. Dat water komt het volk van Israël in de woestijn tekort en ze verwachten van Mozes dat hij dit op zal lossen. In de evangelielezing legt Jezus aan een Samaritaanse vrouw uit dat er een verschil is tussen water uit de waterput en het levende water. Blijkbaar is er dus nog een andere bron van waaruit we kunnen leven. Wij nodigen u van harte uit ons zondag samen te bezinnen op deze ‘bron van al wat is’. 

De viering begint om 12 uur.

Thuis de viering meebeleven?
Hier kun je de liturgie downloaden.
De viering volgen via internet doe je via kerkdienst gemist.
Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen
Eerdere vieringen zijn ook daar te vinden.

Thuiscollecte
Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en het Jongerenhuis een warm hart toe? Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v. “Collectegeld”.