12 juni Oecumenische viering

Oecumenische viering met Bert Jan van Haarlem (voorganger), Carien Miedema en Marleen Hermus.

De zondag na Pinksteren wordt sinds de middeleeuwen gevierd als de zondag van de Drieëenheid (Trinitatis). Dat is een traditie van ongeveer duizend jaar.
Anders dan bij de andere kerkelijke feesten is de Triniteit (als leer) niet in de bijbels boeken te vinden. Het is de vrucht van de latere doordenking van bijbelse gegevens.
Als alle dogmatiek is ook dit niet bedoeld als intellectueel hoogstandje of als een definitie of formule. Het is een poging om het geheim van het geloof onder woorden te brengen en om de verwondering over Gods grootheid en goedheid stem te geven.
De lezing uit het boek Spreuken legt het accent op de Wijsheid, die van het begin af aan bij de Eeuwige was. De Wijsheid was getuige van de wording van hemel en aarde en is zo een bron van leven.

De viering online volgen? 
Dat kan via Kerkdienstgemist.nl
Eerdere vieringen zijn te vinden op de pagina Opnamen van de vieringen