12 december Oecumenische viering

Oecumenische viering met Bert Jan van Haarlem(voorganger), Betty van Spreeuwel en Nelleke de Vries.

De viering begint om 12 uur.

In deze Adventstijd lezen we stukjes uit ‘Das kleine Buch der Sehnsucht’ van Anselm Grün.

Het Duitse ‘Sehnsucht’ is lastig te vertalen. Het heeft iets van verlangen, maar er klinkt ook het woord ‘zucht’.
En dat is voor tweeërlei uitleg vatbaar.

Misschien komt het Nederlandse ‘hunkering’ het dichtst in de buurt van wat bedoeld wordt.
Advent is een tijd van uitzien en verlangen naar… ja, naar wat, naar wie? Misschien zijn we meer dan we waren, gericht op iets nieuws en kijken we uit naar andere tijden.
Dan worden dromen hoorbaar en wie weet ook zichtbaar. Althans ten dele. Maria’s loflied is te lezen als een droom. Een nieuw begin van leven kondigt zich aan. Barmhartigheid is het sleutelwoord. Mooi en waardevol, maar ook niet zonder risico en gevaar…

De viering online volgen? 
Dat kan via Kerkdienstgemist.nl
Eerdere vieringen zijn te vinden op de pagina Opnamen van de vieringen