10 april Oecumenische viering Palmpasen

Oecumenische viering met Marleen Kremers(voorganger), Dirk van Tellingen en Tienke de Vries.

De viering begint om 12 uur.

Het grote feest van Pasen komt steeds dichterbij. Deze zondag horen we hoe Jezus de stad Jeruzalem binnenkomt. De verhalen zitten vol symboliek. Hij wordt binnengehaald als een koning, gezeten op een ezel. Met palmtakken wordt hij vereerd, de mensen komen van ver om hem te zien. Ze hebben gehoord over het wonder wat hij gedaan heeft met Lazarus.
De gezaghebbers zien het met lede ogen aan en besluiten dat het tijd is om actie te ondernemen. Jezus krijgt te veel aanhangers. De uitbundige stemming van de mensen slaat snel om, zoals we weten. Want het ene moment wordt hij toegezongen en nog geen week later roepen ze dat hij dood moet. Het lijkt alsof de menigte met alle winden meewaait. Te midden van dit alles probeert Jezus zich staande te houden en zijn lot te aanvaarden. De woorden uit de eerste lezing van Jesaja passen hier goed bij: “ik heb me niet teruggetrokken, ik bood mijn andere wang aan. God zal mij helpen, daarom word ik niet gekwetst.”
We vieren het feest van Palmpasen en het thema dat we hebben gekozen voor deze viering is: vertrouwen geeft moed. Wat geeft ons de moed om het leven aan te kunnen? Laten we ons daar op bezinnen op weg naar Pasen.   

De viering online volgen? 
Dat kan via Kerkdienstgemist.nl
Eerdere vieringen zijn te vinden op de pagina Opnamen van de vieringen