1 mei Oecumenische viering

Oecumenische viering met Elcke Smits(voorganger), Betty van Spreeuwel en Nelleke de Vries.

De viering begint om 12 uur.

Vrede?! 
Wekelijks wensen we elkaar de vrede toe in onze zondagse vieringen. 
Sjalom, salam, pax, vrede en alle goeds. 


In deze week waarin bevrijdingsdag valt, lijkt vrede verder weg te zijn dan ooit. De oorlog in Oekraïne houdt ons bezig. Is het omdat de oorlog dichter bij huis is? Dat we het in ons eigen leven merken zoals met het stijgen van de gasprijzen dat de algemene opinie is dat we Oekraïners moeten opvangen? Hoe zorgen we ervoor dat we andere mensen in oorlogssituaties niet vergeten? 

Vrede, wereldvrede, maar ook vrede in je eigen leven. Kunnen wij vrede hebben met ons leven? Met wat je daarin overkomt? Hoe geven we hier uiting aan? 

Vandaag horen we bij Jeremia over het eeuwig verbond dat de Eeuwige met het volk sluit. De Eeuwige laat hen niet los. Bij Lucas komen twee leerlingen terug uit Emmaüs, terwijl zij nog vertellen over hoe Jezus onder hen verschenen is en het brood gebroken heeft, komt Jezus ook hier weer in hun midden staan en zegt hij ‘Vrede zij met jullie”. 

Vrede?! 
Vrede als toekomstperspectief ondank alles wat ons mensen in het leven overkomt.

De viering online volgen? 
Dat kan via Kerkdienstgemist.nl
Eerdere vieringen zijn te vinden op de pagina Opnamen van de vieringen