Werkgroepen

Vele handen maken het werk licht. Zo zijn er voor allerlei taken werkgroepen. Hieronder staan de belangrijkste.

– Liturgie groep

Dirk van Tellingen is de coördinator liturgiegroep
06-12964558
dirk.vantellingen@onsbrabantnet.nl

 

– Kinderdienst & crèche

Hein Otto Folkerts is de coördinator kinderdienst
040 2510321
inge_heinotto@hetnet.nl

 

– Pastoraatgroep

pastoraatsgroep

pastoraat

 

– Koffieploeg

Thea Koot
040-2908092
zon.koot@xs4all.nl

 

– Kostergroep

Dirk van Tellingen
06 12964558

dirk.vantellingen@onsbrabantnet.nl

 

– Koor

Marie-Astrid Zeinstra
dirigente ESK-koor
0413-292074
mazeinstra@gmail.com

 

– PR-groep

Een andere werkgroep houdt zich bezig publiciteit rondom de ESK. Bijvoorbeeld folders, nieuwsberichten en website. Goede suggesties zijn altijd welkom bij de kopman, Dirk van Tellingen
06 12964558

dirk.vantellingen@onsbrabantnet.nl