Geloof

Geloof zit niet in haardracht, je huidskleur of het dragen van bepaalde kleren. Het gaat om je houding, je liefde, meelevendheid, ieder mens te zien en te respecteren.

Geloof zit in hopen, vertrouwen, omzien hier op aarde naar elkaar in kleine dingen. En vergeet daarbij niet God te danken en Hem een loflied toe te zingen.

Geloof zit niet in niets te mogen, niets te doen of zelfs maar iets te moeten. Het gaat om je vriendelijkheid, verdraagzaamheid, je medemens begroeten. Geloof zit in helpen, luisteren, kansen benutten, wijsheid na te jagen. En vergeet daarbij niet om God Zijn zegen en leiding hiertoe te vragen.

Geloof zit niet perse in vast houden aan het oude, of in zwart wit te denken. Het gaat om je zelf open te stellen, mogelijkheden te zien, aandacht te schenken. Geloof zit in gelijkwaardigheid, eerlijkheid en rechtvaardig in het leven staan. En vergeet daarbij niet God te vragen of Hij met jou deze weg wilt gaan.

Geloof zit niet in het wel of niet naar een kerk gaan, of dat we een ander geloof belijden. Het gaat om respect, acceptatie want ruimte hierin kan mensen bevrijden. Geloof zit in ruimdenkendheid, ieder mens in zijn waarde te laten leven. En vergeet daarbij niet God is de bron van levend water, welke uit liefde is omgeven.

(Bertha de Bruin Klop)

Als ik je deze week tegenkom God

Als ik je deze week tegenkom God,
in welke mens dan ook,
en je doet een beroep op mij;
laat me dan voor één keer niet piekeren of ik wel tijd genoeg heb,
of ik wel geld genoeg heb,
of ik wel sterk genoeg ben
om je te geven wat je vraagt.

Als ik je deze week tegenkom God,
in welke mens dan ook,en je hebt hulp nodig;
laat mij dan voor één keer niet treuzelen
tot een ander het opknapt.
iemand die vast sterker is,
iemand die vast meer tijd heeft,
iemand die beter missen kan waaraan jij gebrek hebt.

Als ik je deze week tegenkom God,
in welke mens dan ook,en ik hoor je vraag;
laat me dan voor één keer
niet afwegen
of het niet anders kan
of je het wel waard bent
of ik er wat mee opschiet
of ik niet wat beters te doen heb.

Als ik je deze week tegenkom God,
in welke mens dan ook,
en je kijkt me aan;
laat me dan voor één keer
onbezorgd
alles uit de kast halen,
niets achter de hand houden,
mijzelf helemaal geven
in het volste vertrouwen
dat ik goed terecht kom.

Hans van de Pol, 1997
terug

De schepping

Zoek steeds naar momenten, een dag
om te rusten van al wat je doet,
te genieten daarvan, van de plek waar je woont,
van wat groeit en bloeit om je heen,
die beweging van leven die altijd maar doorgaat.

Zoek steeds naar momenten, een dag
voor bezinning op het beheer
van de aarde, ons levende huis.
Doen wij dat zorgend, aandachtig
of hebberig, overvragend
of er geen toekomst, geen nageslacht is.

Momenten van rust, een dag, die heiligt en heelt,
ons  weer brengt bij onszelf,  ons weer opent voor Jou,
Die schiep en schept en scheppen blijft
tot in lengte van dagen, van jaren, van de altijd doorgaande tijd.

Marijke de Bruijne

terug

Afscheid nemen

Afscheid nemen is
met zachte vingers
wat voorbij is dicht doen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering…

Afscheid nemen is verwijlen
bij een brok leven en stilstaan
bij de pieken van pijn en vreugde…

Afscheid nemen is
met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is niet te vergeten.

Afscheid nemen is
moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag der belevenissen
loskomen en achterlaten
en niet kunnen vergeten…
terug

Adventsgedachte

Laat het hoofd
niet hangen,
zit niet
bij de pakken neer,
houd de lamp
brandend.
Hij die komt
ziet naar je uit,
die wordt verwacht
is onder u.

Advent is
tegemoet gaan
en welkom heten,
aankloppen
en opendoen,
vragen
en antwoord geven,
zoeken
en gezocht worden,
waakzaam en
in verwachting zijn.
Peer Verhoeven

terug


Zomerregen

Zoals een zomerregen de geuren openbreekt
Die in de aarde liggen verstoft.

Wanneer het gewone niet gewoon meer is,
Het vanzelfsprekende niet meer bestaat,
Wanneer de daaglijkse sleur optrekt als een mist
En wat er is in een nieuw licht baadt

Zo is in mensen plotseling God om mij heen,
Voor mij, achter mij tot in mijn hart
Zo valt wit licht in kleurenpracht uiteen
En heeft schoonheid de stilte omarmd

Zoals een zomerregen de geuren openbreekt
Die in de aarde lagen verstoft

terug


Wat ben je mooi, mijn kind

wat ben je mooi mijn kind
je lokken krullen zich rond je gesloten ogen
je albasten huid weerspiegelt je frisse jeugd
je glanzende voorhoofd steunt abrupt op harige grenzen
je lach liet zijn sporen na, nu al
je stem echoot nog door in mijn hoofd
wat ben je mooi mijn kind

waarom was je gekomen, mijn kind?
zo laat in het uur van mijn leven
liefde moest kennelijk toch nog zijn weg vinden
de bergen hadden je al aangekondigd
dat ik van jouw vrucht mocht smaken
verwonderde mij elke dag opnieuw
waarom was je gekomen, mijn kind?

sta op mijn kind en leef
dat liefde zijn weg mag blijven vinden
dat mijn hart je steeds weer mag begroeten
in eenieder die ik tegenkom
verwonder mij weer elke dag opnieuw
dat de stroom de oceaan altijd blijft bereiken
sta op mijn kind en leef

(Bas Sturkenboom)

terug