Als ik je deze week tegenkom God

De schepping

Afscheid nemenAls ik je deze week tegenkom God

Als ik je deze week tegenkom God,
in welke mens dan ook,
en je doet een beroep op mij;
laat me dan voor één keer niet piekeren of ik wel tijd genoeg heb,
of ik wel geld genoeg heb,
of ik wel sterk genoeg ben
om je te geven wat je vraagt.

Als ik je deze week tegenkom God,
in welke mens dan ook,en je hebt hulp nodig;
laat mij dan voor één keer niet treuzelen
tot een ander het opknapt.
iemand die vast sterker is,
iemand die vast meer tijd heeft,
iemand die beter missen kan waaraan jij gebrek hebt.

Als ik je deze week tegenkom God,
in welke mens dan ook,en ik hoor je vraag;
laat me dan voor één keer
niet afwegen
of het niet anders kan
of je het wel waard bent
of ik er wat mee opschiet
of ik niet wat beters te doen heb.

Als ik je deze week tegenkom God,
in welke mens dan ook,
en je kijkt me aan;
laat me dan voor één keer
onbezorgd
alles uit de kast halen,
niets achter de hand houden,
mijzelf helemaal geven
in het volste vertrouwen
dat ik goed terecht kom.

Hans van de Pol, 1997
terug


De schepping

Zoek steeds naar momenten, een dag
om te rusten van al wat je doet,
te genieten daarvan, van de plek waar je woont,
van wat groeit en bloeit om je heen,
die beweging van leven die altijd maar doorgaat.

 

Zoek steeds naar momenten, een dag
voor bezinning op het beheer
van de aarde, ons levende huis.
Doen wij dat zorgend, aandachtig
of hebberig, overvragend
of er geen toekomst, geen nageslacht is.

 

Momenten van rust, een dag, die heiligt en heelt,
ons  weer brengt bij onszelf,  ons weer opent voor Jou,
Die schiep en schept en scheppen blijft
tot in lengte van dagen, van jaren, van de altijd doorgaande tijd.

Marijke de Bruijne

terug

Afscheid nemen

Afscheid nemen is
met zachte vingers
wat voorbij is dicht doen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering…

Afscheid nemen is verwijlen
bij een brok leven en stilstaan
bij de pieken van pijn en vreugde…

Afscheid nemen is
met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is niet te vergeten.

Afscheid nemen is
moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag der belevenissen
loskomen en achterlaten
en niet kunnen vergeten…
terug