Diverse gebeden.

 

 

Gebed van Franciscus

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Waar haat het hart verscheurt,
laat mij liefde brengen.
Waar wordt beschuldigd,
laat mij vergeving schenken.
Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,
laat mij eenheid stichten.
Waar twijfel knaagt,
laat me geloof brengen.
Waar dwaling heerst,
laat me waarheid uitdragen.
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert,
laat hoop doen herleven.
Waar droefenis neerslachtig maakt,
laat me vreugde brengen.
Waar duisternis het zicht beneemt,
laat me licht ontsteken.

Maak dat wij niet zozeer zoeken
om getroost te worden,
als wel om te troosten.
Om begrepen te worden
als wel om te begrijpen.
Om bemind te worden
als wel om te beminnen.

Want wij ontvangen door te geven.
Wij vinden door onszelf te verliezen.
Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken
en wij worden tot eeuwig leven geboren
door te sterven.

Amen.

 

St. Franciscus van Assisi
(1182-1226)

 

Gij lijkt zo ver weg

Gij lijkt zover weg, God,
voorbijgeleefd
als gisteren en toen;
zo ongewis _
als morgen en ooit,
onwerkelijk als een droom.

Gij lijkt een wens, God,
niet vervuld;
een waarheid achterhaald;
bedrogen uitgekomen.

En toch blijf ik U zoeken
in alles van nature,
in lief en leed van mensen,
in het nieuws, dat
de tijd dagelijks brengt.

Ik blijf naar U uitzien;
naar liefde, vrede
waarin te leven;
naar een rots
waarop ik kan staan,
een vriend
om mee te gaan
alle dagen dat ik leef.
Amen.
(Peer Verhoeven)